Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 4, 2014, 357-378

Standardization of cooperation of intelligent transport systems in vehicles

Marian Kowalewski Mail
National Institute of Telecommunications, Warsaw
Andrzej Pękalski Mail
National Institute of Telecommunications, Warsaw
Mirosław Siergiejczyk Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Published: 2015-02-13

Abstract

Communications between road vehicles and with their environment (V2X) is important for cooperative ITS (C-ITS) application implementations including those which enhancing road traffic safety. Formal and de facto V2X communications standards are key to application development requiring cooperation of distributed components with maintenance of all interoperability conditions. Experiences proof that ITS solutions support road traffic safety enhancement and this is reasoning of European Union priorities of this subjects and thus many research, innovation and deployment actions.

Keywords


C-ITS, communications, road traffic safety, standardization

Full Text:

PDF

References


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1

Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa, 2013

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_train_operation

http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_car

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE

CAR 2 CAR Communication Consortium, Manifesto, Overview of the C2C-CC System; Version 1.1, 2007

GEONET Geo-addressing and Geo-routing for Vehicular Communications; European 7th RTD Framework Programme, 02/2008 - 01/2010

ETSI TR 102 638 V1.1.1 (2009-06) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Definitions

ETSI TR 102 698 V1.1.2 (2010-07) C2C-CC Demonstrator 2008; Use Cases and Technical Specifications

ETSI TR 101 607 V1.1.1 (2013-05) Intelligent Transport Systems (ITS); Cooperative ITS (C-ITS); Release 1

PN-ETSI EN 302 665 V1.1.1:2011 Systemy inteligentnego transportu (ITS) -- Architektura komunikacji

Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: Architektura komunikacji w inteligentnych systemach transportowych (ITS) według normy PN-ETSI EN 302 665. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne SIGMA NOT, Warszawa 2014, 6, CD, 269-272

Draft ETSI EN 302 636-3 V1.1.2 (2014-03) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 3: Network Architecture

ETSI EG 202 237 V1.2.1 (2010-08), ETSI Guide, Methods for Testing and Specification (MTS); Internet Protocol Testing (IPT); Generic approach to interoperability testing

Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: Sposoby zapewnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (ITS). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 95, 2013, 43-55

Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: Interoperacyjność w normalizacji inteligentnych systemów transportowych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne SIGMA NOT, Warszawa 2014, 6, CD, 221-224

The benefits of the certification. ERTICO Cooperative Mobility Workshop, 2012, IFSTTAR, Satory, France

Workshop on Standardization and Certification Minutes. Brussels 14-15 May 2013

ITS Certification Activities. iMobility Support Newsletter, Issue 3, 2014

Fischer F., Sauer R, Böhm M.: D3.8a – Draft Report on certification activities. iMobility Support Project FP7-ICT-2011-8_317547, 2014

Niebieski przewodnik – wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska, 2014

International Deployment of Cooperative Intelligent Transportation Systems – Bilateral Efforts of the European Commission and United States Department of Transportation, October 2012

COMeSafety2: D3.5 Advances in harmonizing the Deployment Approach for C-ITS in Europe, 2014

Suchorzewski W.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS – przegląd decyzji i projektów UE. Międzynarodowy Kongres „Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Warszawa, 2 - 4 październik 2013 r.


Standardization of cooperation of intelligent transport systems in vehicles

  
Kowalewski, Marian; Pękalski, Andrzej; Siergiejczyk, Mirosław. Standardization of cooperation of intelligent transport systems in vehicles. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 357-378, feb. 2015. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.022.