Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2, 1, 2003, 63-96

Effectiveness of acoustical screens against traffic noise in urban areas

Elżbieta Walerian Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
Ryszard Janczur Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
Mieczysław Czechowicz Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences

Abstract

Since a screen application as noise abatement measure is not a cheap solution, the detailed analysis of its effectiveness in the urban system has to be performed. Taking into account only a shadow of direct wave is not enough in an urban system as multiple reflections are basis of propagation process. A screen introduction into an urban system results in not only a shadow appearance but also a screen itself takes part in multiple reflections as an addition plane. The decision about a screen in the urban system has to be proceeded by the quantitative analysis of its effectiveness along the whole facade of the protected building The analysis can be performed by use of simulation program such as the here-applied PROP7. By use of this tool the influence of urban system detailed parameters, among them building arrangement. and a road model parameters can be investigated.

Full Text:

PDF

References


Future Noise Policy - European Commission Green Paper COM(96)540 finał, listopad 1996 http://europa.eu.int/eoirim/environment/noise/greenpap.htm

The noise policy of the European Union, Year 2 (1999-2000). European Communities, 2000 http://europa.eu.int/comm/environinent/noise/greenpap.hnn

Rabiega M., Rudno-Rudzińska B., Rudno-Rudziński K., Jaroch A.: Polityka hałasowa Unii Europejskiej. Materiały XXIX Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, 231 -240, Gliwice - Wisła 2001

Małecki I., Engel Z., Lipowczan A.. Sadowski J.: Problems of noise control in Poland on the way to European integration. Proceedings of NOISE CONTROL’95, 1-39, Warsaw 1995

PN-ISO 1996-1 Akustyka - opis i pomiar hałasu środowiskowego

PN ISO 1996-2 Akustyka - opis i pomiar hałasu środowiskowego - uzyskanie danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

PN- ISO 9613-1 Akustyka - tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz -obliczenia pochłaniania dźwięku przez atmosferę

Prawo ochrony środowiska. Dz. U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r.

ISO 362:1981 Acoustics: Measurements of noise emitted by accelerating road vehicle, engineering method

ISO 7188:1985 Acoustics, measurements of noise emitted by passenger car under condition of representative urban driving

Grossmann H., Ehinger P: Vehicle pass-by noise control at Porsche. Proceedings of INTER-NOISE 97, 75-80, Budapest, Hungary 1997

Sandberg U.: A new porous pavement with extended acoustical lifetime and useful even on low-speed roads. Proceedings of INTER-NOISE 97, 99-104, Budapest, Hungary 1997

Render-Williams Et Al C.: SAE cooperative research program - sound level urban drive cycle. Proceedings of INTER-NOISE 97, 81-85, Budapest, Hungary 1997

De Boer E.: Public acceptance of noise barriers, a balance of noise nuisance and visual nuisance. Proceedings of Association International contre le bruit. Congress AICB’92, Prague 1992

Rudno-Radzińska B.: Modelowanie emisji i propagacji dźwięku do prognozowania klimatu akustycznego środowiska zurbanizowanego. Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Monografie nr 39, Wrocław 1994

Rudno-Rudzińska B., Jurkiewicz J.: Investigation of sound field in an urban area using geometrical model. Proceedings of ICA’95, 2, 149-152, Trondheim, Norway 1995

Rudno-Rudzińska B., Jurkiewicz J.: Application of the geometrical method for computer aided acoustic designing of urban system. Proceedings of NOISE CONTROL'95, 343-348, Warsaw 1995

Lebiedowska B.: Hałas wokół autostrad. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998

Walerian E., Janczur R., Czechowicz M.: Screens effectiveness in urban area. Applied Acoustics, 58, 1999, 153-172

Walerian E.: Description of noise propagation in a built-up area. Institute of Fundamental Technological Research Reports 29, 1995

Walerian E., Janczur R, Czechowicz M.: Practical description of diffraction at wedges. Acta Acustica, 88, 2002, 65-76

Walerian E.: Multiple diffraction at edges and right angle wedges. Acustica, 78, 1993, 201-209

Janczur R., Walerian E., Ogłaza J.: Acoustical field in space with obstacles. Part I: Description of geometrical field. Acustica, 78, 1993, 154-162

Walerian E., Janczur R.: Acoustical field in space with obstacles. Part II: Propagation between buildings. Acustica, 78, 1993, 210-219

Walerian E., Janczur R.: Noise shielding efficiency in an urban system. Journal of Sound and Vibration, 212(2), 187-214, 199K

Walerian E., Janczur R., Czechowicz M.: Applications of the road traffic noise model to urban systems. Archive of Acoustics, 24(2), 1999, 145-160

Walerian E., Janczur R., Czechowicz M.: Sound Ievels forecasting for city-centers Part I: Sound level due to a road within urban canyon. Applied Acoustics, 62(4), 2001, 359-380

Walerian E., Janczur R., Czechowicz M: Sound levels forecasting for city-centers. Part II: Effect of source model parameters on sound level in built-up area. Applied Acoustics, 62(5), 461-492, 2001

Janczur R., Walerian E., Czechowicz M.: Sound Ievels forecasting for city-centers. Part III: A road lane structure influence on sound level within urban canyon Applied Acoustics, 62(5), 2001, 493-512

Janczur R., Walerian E., Czechowicz M.: Sound Ieve!s forecasting for city-centers. Part IV: Vehicles stream parameters influence on sound level distribution within canyon street. Applied Acoustics, 62(6), 2001, 645-664

Makarewicz R.: Representative spectrum of road traffic noise. Journal of the Acoustical Society of Japan (E), 17(5), 249-254, 1996

Glegg S.A.L., Yoon J.R.: Determination of noise source heights. Part II. Measurement of the equivalent source height of highway vehicles. Journal of Sound and Vibration, 143, 1990, 39-50

Sadowski J.: Metody sporządzania kompleksowych planów akustycznych miast i obszarów. ITB INSTRUKCJA Nr 510, Warszawa 1991

Kucharski R.: Prognozowanie klimatu akustycznego mieszkań w funkcji charakterystyk terenu i źródła hałasu. Praca doktorska, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1990

Lipowczan A.: Elementy przeglądu ekologicznego dużej jednostki administracyjnej kraju na przykładzie prac realizowanych w województwie katowickim. Prace XLI Otwartego Seminarium z Akustyki, Wrocław-Szklarska Poręba 1994, 17-26

Makarewicz R.: Zunifikowane metody pomiaru i obliczania własności akustycznych elementów urbanistycznych, ITB INSTRUKCJA Nr 315, Warszawa 1991

Makarewicz R.: Barrier attenuation in terms of A-weighted sound exposure level. Journal of Acoustical Society of America, 91(3), 1500-1503, T991

Kokowski P.: Metody i programy komputerowe do prognozowania hałasu autostrad. Materiały Konferencji nt. „Wpływ autostrad na klimat akustyczny środowiska”, Warszawa 1996, 67-74

Engel Z., Sadowski J., Stawicka-Wałkowska M., Zaremba S.: Ekrany akustyczne. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnych, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Kraków 1990

Żuchowicz-Wodnikowska I., Czyżewski K.: Metoda określania emisji i emisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy. ITB INSTRUKCJA Nr 338, Warszawa 1996

Kokowski P.: Źródło punktowe w ruchu przyspieszonym. Model hałasu drogowego. Praca doktorska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2000

Stawicka-Walkowska M.: Katalog ekranów akustycznych. ITB, Warszawa 1990

Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2002

Attenborough K.: Aspects of the new ISO standard for outdoor noise prediction. Acoustics Bulletin 21(1), 1996, 5-8


Effectiveness of acoustical screens against traffic noise in urban areas

  
Walerian, Elżbieta; Janczur, Ryszard; Czechowicz, Mieczysław. Effectiveness of acoustical screens against traffic noise in urban areas. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 63-96, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024.