Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 3, 2014, 261-269

Load-carrying capacity of steel railway bridges of the second half of XIX century - discussion

Bernard Wichtowski Mail
West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Abstract

The load-bearing capacity of steel railway Bridges build in the 2nd half of XIX century is discussed. The reason for the discussion is the paper published in quarterly “Roads and Bridges - Drogi i Mosty" No. 2 (2014). It was concluded that for verification of load carrying capacity of bridges exploited for a long time, the long term effects on the material properties should be taken into account.

Keywords


load-carrying capacity, railway bridge, steel properties

Full Text:

PDF PDF

References


Rybak M., Wysiatycki K.: Kilka uwag o polskich normach projektowania mostów stalowych w :Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Metalowe, 4, Gdańsk 1989, 246-254

Wichtowski B., Hołowaty J.: Ocena właściwości stali konstrukcyjnych modernizowanego mostu na linii kolejowej nr 535. Inżynieria i Budownictwo, LXX, 8. 2014, 429-434

Wysokowski A.: Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych. IBDiM, Seria: Studia i Materiały Nr 53, Warszawa, 2001

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczołowych w stalowych mostach kolejowych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 572, Szczecin, 2002

Bień J.: Zagadnienia trwałości obiektów mostowych w europejskich projektach badawczych. Materiały 56. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB, Kielce-Krynica, 2010, 41-56

Wiśniewski D., Majka M., Bień J.: Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji - doświadczenia krajowe i zagraniczne. Inżynieria i Budownictwo, LXIX, 7-8, 2013, 436-441

Kossakowski P.: Parametry wytrzymałościowe i mikrostrukturalne stali mostowej z końca XIX wieku. Przegląd Budowlany, 4, 2013, 14-18

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Wichtowski B., Hołowaty J.: Analiza właściwości materiałowych i spawalności stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo, LXIX, 5, 2013, 247-251

Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ, Warszawa, 1995

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa według Eurokodu 3 stali S235 starzonej samorzutnie i sztucznie. Inżynieria i Budownictwo, LXVIII, 3, 2012, 150-152

Zalecenia do określania nośności istniejących przęseł stalowych. Międzynarodowy Związek Kolei UIC, wyd. I, 1986

Résal M.: Résistance des Materiaux. Paryż 1898

Spal L.: Przebudowa konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1972

Wichtowski B.: Wymagania materiałowo-spawalnicze w mostach stalowych według zaleceń PN-EN 1993-2. Inżynieria i Budownictwo, LXIX, 11, 2013, 593-597


Load-carrying capacity of steel railway bridges of the second half of XIX century - discussion

  
Wichtowski, Bernard. Load-carrying capacity of steel railway bridges of the second half of XIX century - discussion. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 3, p. 261-269 , apr. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Sep. 2023. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.017.