Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2, 3, 2003, 73-93

Dynamic analysis of composite beam bridges along Polish highspeed railway line ”CMK” at conditions of increased train velocities of 160÷250 km/h

Marian Klasztorny Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering

Abstract

Description of modeling of the composite beam bridges of the single-track, single-span, simply-supported type, loaded by moving high speed train is presented in the paper. The analysed 2D model of the bridge – track – moving train system, takes into account a sectorially-prismatic cross-section of the superstructure, deformable transient zones of the track, nonlinear elastic-damping properties of the ballast layer, nonlinear elastic properties of the fasteners, the first- and second-stage suspensions of rail-vehicles. The results of dynamic analysis of the series-of-types of the Polish highspeed railway line ”CMK” composite beam bridges are presented for service velocities of 160÷250 km/h and span lengths of the range 14.40÷29.40 m. The computations have been performed with the original author’s programme, DYRAB2, useful for simulation of vertical vibrations of bridge – track – moving train systems. The dynamic effort of steel plate main girders is assessed from the simplified load capacity condition, taking into account high-cyclic fatigue. Assessment of stability of the track on the bridges is based on the vertical vibration amplitudes of the sleepers.

Full Text:

PDF

References


Studium wykonalności wprowadzenia prędkości v=200-250 km/h na obiektach mostowych zlokalizowanych na CMK. Centralne Biuro Proj.-Bad. Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT, Warszawa 1992 (opracowanie udostępnione przez Zakład Mostów IL PWr)

Klasztorny M.: Drgania jednotorowych mostów kolejowych wywołane ruchem pociągów poruszających się z dużymi prędkościami. WPWr, Wrocław 1987

Fryba L.: Dynamics of railway bridges. Academia. Praha 1996

Niemierko A.: Some design and performance problems related to behaviour of bridge structures on high speed railway lines. Archives of Civil Eng., 42, 4, 1996, 401-423

Klasztorny M.: Spatial vibrations of a multi-span railway steel bridge under a train moving at high speed. Archives of Civil Eng., 46, 2, 2000, 287-311

Klasztorny M., Podwórna M.: New computational algorithms in dynamics of bridge - track - moving train system, CD Proceed. 2nd Europ. Conf. on Computational Mechanics ECCM-2001, Minisymp. 28, Paper 110, Cracow 2001, 1-20

Klasztorny M.: Symulacja drgań belkowych mostów zespolonych na CMK w warunkach zwiększonych prędkości eksploatacyjnych 160 - 250 km/h. Materiały II Symp. Diagnostyka i Badania Mostów, Opole 2003, 433 - 440

Matsuura A.: Dynamic behaviour of bridge girder for high speed railway bridge. RTRI Quarterly Reports, 20, 2, 1979

Klasztorny M.: Belkowe elementy skończone typu Eulera i Timoshenki. Metody Komp. w Inż. Lądowej, 2, 1992, 7-32

Danielski L.: Mosty metalowe. WPWr, Wrocław 1983

Langer J.: Dynamika budowli. WPWr, Wrocław 1980

Klasztorny M.: Analiza ujęcia zmęczenia w normach projektowania konstrukcji stalowych. Przegląd Mechaniczny, T. 55, Z. 20, 1996, 5-10

Ahlbeck D.R. et al.: The development of analytical models for railroad track mechanics. Proc. Symp. on Railroad Track Mechanics, 1975, 239 - 263

Esveld C.: Modern railway track. Germany, 1989


Dynamic analysis of composite beam bridges along Polish highspeed railway line ”CMK” at conditions of increased train velocities of 160÷250 km/h

  
Klasztorny, Marian. Dynamic analysis of composite beam bridges along Polish highspeed railway line ”CMK” at conditions of increased train velocities of 160÷250 km/h. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 73-93, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024.