Machelski, Czesław, Grzegorz Głuch, and Michał Pigoń. 2006. “Parametric Analysis of Three-Girder Concrete Spans”. Roads and Bridges - Drogi I Mosty 5 (4):41-55. https://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v5n4p41.